• ඔබට වෙබ් අඩවියේ ගැටළුවක් ඇත්නම් අපව ඇමතීමට පහත සබැඳිය වෙත පිවිසෙන්න

ඔබගේ කණ්ඩායම් අතර සහ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රජාවේ සන්නිවේදනය, සහෝදරත්වය සහ සහයෝගීතාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ විෂය භාහිර ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස අන්තර් කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා තරඟාවලියක් සංවිධානය කර ඇත. තරඟාවලියෙන් හිමිකරගන්නා ජයග්‍රහණ උපාධි ධාරී හෝ ඩිප්ලෝමා ධාරී ඔබට අමතර වටිනාකමක් එකතුවීම නිසා අනිවාර්යෙන්ම සහභාගී වීම සුවිශේෂිම වාසියකි. ඔබගේ කණ්ඩායමේ සහභාගීත්වය සම්බන්ධීකරණය සඳහා පහත දුරකථන අංක අමතන්න.  

047-362-0468

ක්‍රිකට්  - බී.පී. සිරිවර්ධන මහතා සහ එස්.ඒ. රමේෂ් ලක්මාල්

එල්ලේ - සුපිපි නවරත්න මහත්මිය සහ එච්.කේ. රසික මහතා

වොලිබෝල් - ටි.ජි.බි. ධනුෂ්ක මහතා සහ පී.බී. දර්ශන මහතා


ඔබගේ පරිගණකයේ  පාඩම් නොපෙනේ නම් පහත video දෙකෙහි සදහන් ආකාරයට Firefox වෙබ් බ්‍රව්සරය සහ Firefox  සඳහා Flash player මෘදුකාංග පරිගණකයට install කරගන්න. 


 Install Flash player

 

නිතර ඇතිවන  තාක්ෂණික ගැටළු වලට විසදුම් 

Download Google Chrome and Firefox 

Download Chrome Web Browser - https://www.google.com/chrome/

Download Firefox Web Browser - https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

Download Flash Player : https://get.adobe.com/flashplayer/

අපගේ දුරස්ථ සහාය ඔබගේ පරිගණකයට ලබා ගැනීමට AMMYY මෘදුකාංගය

Download Ammyy http://bit.ly/1y3i9gr 

 --------පාඩම්  බැලීමට Android දුරකතනයේ  තිබිය  යුතු apps ----

Dolphin Browser for Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.mgeek.TunnyBrowser&hl=en

Dolphin video player for Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=dolphin.video.players


Skip site news

Site news

Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
Revised work plan for PHT 2017 - 7 th batch
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Monday, 24 July 2017, 7:29 AM
 

Dear students,

The proposed work plan for PHT was rescheduled considering the request made by your batch representative. Please  go through that and consider it as the finalized work plan for PHT 2017

Dr. Sujatha Weerasinghe

Nisansala
4th Batch- Higher Diploma Final Results
by Senior Lecturer Nisansala Vidanapathirana - Wednesday, 19 July 2017, 9:05 AM
 

Congratulations. 

Please find the attached results

Picture of Buddhika Dhanushka
Biostatistics 3rd Batch
by Buddhika Dhanushka - Wednesday, 19 July 2017, 4:59 AM
 
The assignment on Z test has attached below please submit your completed assignment on 29th of july 2017.

Best regards

T G B Dhanushka

Picture of Nelka Sriwarnasinghe
Mid Examination - 8th Batch
by Nelka Sriwarnasinghe - Wednesday, 12 July 2017, 8:46 AM
 

මේ දක්වා කරන ලද දේශන (පොල් වගාව , රබර් වගාව) සහ භෝග වගාව සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවෙහි පළමු මොඩියුලයෙහි  (CH 01) ශාක විද්‍යා මුලධර්ම යටතේ ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය, ශාක ස්වසනය, ශාක උත්ස්වේදනය යන පාඩම් මාධ්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා අදාල වේ.


ඔබගේ මධය පරීක්ෂණය 2017 ජුලි 16 දින UCIARS හිදී පැවැත්වේ.


Lessons on Photosynthesis, ...

Read the rest of this topic
(135 words)
 
Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
Certificate course of PHT for the 7 th batch
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Wednesday, 12 July 2017, 4:25 AM
 

Dear students,

I believe that all you aware on changes made  in  commencement of PHT for your batch. It starts on 10.07.2017 and terminate on 10.10.2017 which helps you to complete  the diploma programme  early. Accordingly you have to get registered within the first two weeks of the given period ...

Read the rest of this topic
(149 words)
 
Picture of Buddhika  Siriwardena
ITI Route map for field visit-Food Technology-7th Batch-2017
by Buddhika Siriwardena - Thursday, 6 July 2017, 10:02 AM
 

Route map for the Industrial Technical Institute (ITI)

Find the map for the field visit on 17,18,19 at ITI in malabe.

පහත ඇමුණුමෙන් 17,18,19 අදාළ ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවට සදහා ගමන් මග දක්වා ඇත. එය අනුගමනය කරන්න.

Picture of Nelka Sriwarnasinghe
Guidelines for field visit report (RRISL) - 8th Intake
by Nelka Sriwarnasinghe - Thursday, 6 July 2017, 9:10 AM
 

Guidelines for field visit report (RRISL) - 8th Intake

Deadline for field visit report submission: 30th July 2017

Picture of Rasika Sampath
FAH - 6th batch
by Rasika Sampath - Thursday, 6 July 2017, 8:54 AM
 

Please find the mid exam results of fundamentals of Animal husbandry- 2017 - 6th batch

Picture of Supipi Nawarathna
Aquaculture & Fisheries Result 2017
by Supipi Nawarathna - Thursday, 6 July 2017, 7:45 AM
 

Congratulations !. Please find the final results of Aquaculture and Fisheries 2017


Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
Course schedule for PHT - 2017 - seventh batch
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Thursday, 6 July 2017, 7:08 AM
 

Dear all,

We are planning to conduct the certificate course of Post Harvest Technology  simultaneously with Food technology. It will be helpful to complete your diploma exactly within one year. The work schedule is attached. 

If you have any problem please do not hesitate to contact me. 


Dr. Sujatha...

Read the rest of this topic
(113 words)

Skip course categories

Course categories


Skip Login

Login

Skip UCIARS SMS Alert

UCIARS SMS Alert

Skip Navigation

Navigation

Skip Online users

Online users