කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

Site news

Inter batch Sport Tournament - 2017

 
 
Picture of Nelka Sriwarnasinghe
Inter batch Sport Tournament - 2017
by Nelka Sriwarnasinghe - Tuesday, 12 September 2017, 8:10 AM
 

2017 සැප්තැම්බර් 15, 16, 17 යන දිනවල UCIARS හිදී පැවැත්වෙන අන්තර් කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා තරඟාවලිය පිළිබඳව 

සැ.යු.- මෙම ක්‍රීඩා උත්සවය සඳහා ආයතනය මගින් විශාල මුල්‍යමය දායකත්වයක් සපයනු ලබන අතර සියලු දෙනාගේ සහභාගිත්වය ක්‍රීඩා උත්සවය පුරා අනිවාර්ය බව සලකන්න. ඔබගේ සහභාගිත්වය සහ දායකත්වය කෙරෙහි අපගේ විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ. 

                            වැඩසටහන් පෙලගැස්ම 

2017 සැප්තැම්බර් 15              පෙ.ව. 8.00         සමාරම්භක උත්සවය 

                                              පෙ.ව. 8.30         එල්ලේ තරඟාවලිය ආරම්භය 

2017 සැප්තැම්බර් 16              පෙ.ව. 8.00         ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ආරම්භය 

2017 සැප්තැම්බර් 17               පෙ.ව. 8.00         වොලිබෝල් තරඟාවලිය ආරම්භය 

2017 සැප්තැම්බර් 17               ප.ව. 4.00           කුසලාන සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රධානය (උප කුලපතිතුමගේ ප්‍රධානත්වයෙන්)


  • ක්‍රීඩා උත්සවය සඳහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මේ වන විට සුදානම් කර ඇති අතර 2017 සැප්තැම්බර් 14 වන දින සිට ඔබගේ සහභාගිත්වය අපේක්ෂා කෙරේ. ක්‍රීඩා උත්සවයට පෙර 2017 සප්තැම්බර් 14 දින ප.ව. 2.00 ට සිසුන් සමග සාකච්චාවක් පැවැත්වෙන අතර සියලු දෙනාගේ පැමිණීම අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම සාකච්චාව සඳහා අධ්‍යක්ෂක තුමා, සංවිධායක කමිටුව සහභාගී වේ. 
  • 2017 සැප්තැම්බර් 14 දින ප.ව. 12.30 වන විට එක් එක් තරඟ සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩායම්වල නාම ලේඛන අප වෙත ලබා දිය යුතු වේ.
  • ක්‍රීඩා උත්සවය පැවැත්වෙන දිනවලදී සියලු දෙනා සඳහා දිවා ආහාරය  සපයනු ලැබේ.  එම නිසා සහභාගී වන සියලුම සිසුන්ගේ නාම ලේඛන  2017.09.14 වනවිට ආයතනය වෙත ලබා දිය යුතු වේ. 
  • මෙම උත්සවය සඳහා සිසුන්ගේ දායකත්වය මේ වන තෙක් ඉතා මද වශයෙන් ලැබුණු අතර 14 වන දින සිට එහි සංවිධාන කටයුතු වලින් කොටසක් ඔබ වෙත පැවරේ. 

  • එක් එක් කණ්ඩායම්වල නියෝජිතයින් සහ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම්වල නායක නායිකාවන් වෙත පැවරෙන විශේෂ වගකීමක් ලෙස සළකා කටයුතු කල යුතු අතර කණ්ඩායමේ අනෙකුත් සියලු දෙනා ඒ සඳහා සහයෝගය දැක්විය යුතුය. 
  • මෙම උත්සවය සඳහා එක් එක් කණ්ඩායම්වල සිසුන්ගේ සහභාගිත්වය මෙන්ම දායකත්වය කෙරෙහි අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු අපගේ විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ. 
  • එක් එක් ක්‍රීඩා අංගයන්වල පළමු, දෙවන සහ තෙවන ස්ථාන සඳහා සහතිකපත් ප්‍රධානය කෙරේ.
  • සෑම  ක්‍රීඩා අංගයකම දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා/ක්‍රීඩිකාව වෙත කුසලාන ප්‍රධානය කරනු ලැබේ.
  • තරඟාවලියේ දක්ෂතම කණ්ඩායම වෙතද කුසලාන පිරිනැමේ.
  • සියලු තරඟ සඳහා විශේෂයෙන් සකසන ලද ක්‍රීඩා පිටිය ඔබගේ පෙර පුහුණු කටයුතු සඳහා භාවිතා කල හැකි අතර අවශ්‍ය ක්‍රීඩා උපකරණ සපයනු ලැබේ.